Appel: 1-866-404-4497    Lundi au vendredi - 08h30 à 16h30 (HNE)
catégorie de produit
PowerFlex - 3.8 cm (1.5")
81,50 $ 81,50 $ 81.5 CAD
PowerFlex - 10.0 cm (4.0")
84,50 $ 84,50 $ 84.5 CAD
PowerFlex - 5.0 cm (2.0")
84,50 $ 84,50 $ 84.5 CAD
PowerFlex - 2.5 cm (1.0") et 7.5 cm (3.0")
227,75 $ 227,75 $ 227.75 CAD
Ruban cohésif CoFlex Med - 7.5 cm (3")
78,75 $ 78,75 $ 78.75 CAD
Ruban cohésif CoFlex Med - 5 cm (2")
90,55 $ 90,55 $ 90.55 CAD
Ruban athlétique PowerTape
105,25 $ 105,25 $ 105.25 CAD